nubedžioti

nubedžioti
nubedžióti tr. 1. bedžiojant nutraukyti: Nekišk arti prie daigo pagalio, šaknis nubedžiósi Rm. 2. išvarpyti, iškasioti: Jis jau pusę daržo nubedžiójo Pb. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nubedžioti — nubedžióti vksm. Vaikai̇̃ vi̇̀są ẽžią nubedžiójo vytẽlėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbadyti — 1. tr. smarkiai pabadyti, atbaksnoti: Atbãdė katinui nosį, kad neterštų OG44. | refl. tr., intr.: Jau užtenkamai po rugieną atsibadžiaũ kojas Gs. Nuo žvyro labai atsibãdė kojos Pšl. 2. tr. nubedžioti, nubadyti iki kurios vietos: Atbadyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubadyti — tr. 1. nugalėti, badantis ragais: Žalė visas [karves] nubãdo Gs. | refl.: Katras šitų jaučių nusibadỹs? Ds. 2. refl. badant nusilaužti, nusimauti ragus: Verčia ir verčia jaučias ragais panuovolį – kaip jam ir ragai nenusibãdo? Ds. 3. nukasti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmeigti — nusmeĩgti, ia (nùsmeigia), nùsmeigė tr. K, Š; R, Q495, Lex81, N 1. NdŽ, Žr nudurti: Nùsmeigė kuliganai su peiliais Krš. Aš tave, žalty, nori – nùsmeigu, i viskas! Trk. Teip ją (piktvarlę) nusmeigė su iešmais, o paskui į pečių įmetė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabedžioti — tr. pasmaigstyti: Eik pabedžioti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžiot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribedžioti — tr. prismaigstyti: Pribedžiojau apyniam virkščių visus patvorius Rm. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”